Kyocera nyomtatók

Garanciális feltételek fogyasztónak nem minősülő vásárló esetén

1      Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy KYOCERA terméket vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatosan garanciális szolgáltatásainkat igénybe kívánja venni, kérjük olvassa el az alábbi feltételeket:

 • Kérjük követelje meg a vásárlás helyén, hogy az eladó adja át a Forgalmazó által kiállított, sorszámozott Jótállási jegyet. Garanciális szolgáltatásainkat csak ezzel a dokumentummal tudja igénybe venni.
 • Kérjük követelje meg a vásárlás helyén, hogy az eladó szabályosan töltse ki a Forgalmazó által kiállított, sorszámozott Jótállási jegyet! A Jótállási jegy szabálytalan kitöltése nem érinti ugyan a garanciális kötelezettségünket, de megnehezíti az ügyintézést.
 • Amennyiben a vevő bemutatja a vásárláskor kapott eredeti bizonylatot (számla) és az alkalmas a termék egyedi beazonosítására (tartalmazza a gyártási számát a készüléknek), a vásárlást bizonyítottnak tekintjük. Kérjük, hogy őrizze meg a vásárláskor kapott bizonylatot (számlát) és a Jótállási jegyet.
 • Elveszett Jótállási jegyet csak az eredeti vásárlási bizonylat (számla) alapján tudunk pótolni, amennyiben az alkalmas a termék egyedi beazonosítására (tartalmazza a készülék gyártási számát).

 

2      GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A GLOBAL-UNION Kft. (a továbbiakban: Forgalmazó) az általa Magyarország területén forgalmazott új készülékekre nem fogyasztói szerződés esetében Magyarország területén a vásárlás napjától számítva 1 év korlátozott hardver garanciát biztosít. Bizonyos termékekre további 12 hónapra, összesen 2 év a garancia, figyelemmel a Jótállási jegyen megadott oldalszámig. A garancia időtartama a vásárlás napjától kezdődik. A Forgalmazó által biztosított garancia nem érinti a vevő egyéb jogszabályból eredő jogait (pl. a termékszavatosságot).

2.1    A VEVŐNEK NYÚJTOTT GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
 1. Hibás teljesítés esetén a vevő:
      a) kijavítást/kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott garanciális igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne;
      b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, megfelelő árleszállítást igényelhet, más típusú készüléket igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;
      c) ha a vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, azt csak és kizárólag a Forgalmazónál teheti meg. Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy jelentéktelen hiba esetén készülékcsere helyett megjavítsa a készüléket.
  2. A Forgalmazó a  kijavítást/kicserélést törekszik megfelelő határidőn belül, a vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, 15 napon belül elvégezni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
2.2    A GARANCIÁLIS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

A garanciális igényt a Forgalmazó által kiadott, sorszámozott Jótállási jeggyel lehet igénybe venni. A vevő a garanciális igényét a Forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti. A vevő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni (5 munkanap). A közlés késedelméből eredő kárért a vevő a felelős. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazónak/javítószolgálatnak kell gondoskodnia.

2.3    NEM TARTOZNAK A GARANCIA KÖRÉBE
 • a termékhez adott alkalmazói programok, melyeket a gyártó az alap meghajtó szoftvereken felül biztosít;
 • a felhasználó számítógépes rendszerével kapcsolatos üzembe helyezési, karbantartási, javítási valamint szakértői munkálatok;
 • a berendezéssel összekapcsolt számítógépes munkaállomások, hálózatok valamint az alkalmazott szoftverek helytelen használatából, vagy azok hibás működéséből származó hibajelenségek feltárása valamint elhárítása;
 • a gyorsan, természetes módon kopó, vagy gumiból készült alkatrészek (hengerek, görgők, stb.);
 • a dobegységen (fényérzékeny henger), fixáló egységen, üveglapokon külső fizikai behatás okozta mechanikai sérülések;
 • a kellékanyagok (toner, tűzőkapocs);
 • burkolati elemek, üveglapok, a készülék váza;
 • az üzembe helyezés és karbantartások alkalmával elvégzendő, kötelező kalibrációkon felüli színillesztési és egyéb kalibrációk;
 • a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások javítása;
 • a készülék üzembe helyezése, kötelező karbantartása és a karbantartáskor felhasznált anyagok, a kötelező karbantartások közötti megelőző vagy tisztító karbantartások.
2.4    A GARANCIÁLIS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KIZÁRÓ OKAI
 • a nem rendeltetésszerű használat, a terméknek nem a kezelési útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése;
 • nem megfelelő toner* használatából adódó károk, hibák; 
 • keskeny papírméretek tartós használata által, garanciális időn belül bekövetkezett élettartam csökkenés, korai elhasználódás a fényérzékeny hengeren vagy a fixáló egységen;
 • a gyártó által előírt kötelező karbantartások elmulasztása;
 • a használat során - és annak következtében - felmerülő, kötelező karbantartások közötti megelőző és tisztító karbantartások elmulasztása miatt keletkezett károk, hibák;
 • korrózió, szennyeződés, por, homok, víz vagy egyéb folyadék által okozott meghibásodás;
 • erőszakos külső behatás okozta sérülés, rongálódás;
 • a nem a forgalmazó által kijelölt szerviz által végzett üzembe helyezés (amennyiben a gyártó ezt előírja), javítás, módosítás és minden egyéb idegen beavatkozás;
 • olyan fogyóeszköz (papír, egyéb média, adathordozó, tűzőkapocs) használata, mely a gyártó által nem engedélyezett vagy nem ajánlott;
 • a terméknek a gyártó által jóvá nem hagyott eszközzel való csatlakoztatása;
 • baleset, szerencsétlenség, zavargás, elemi kár vagy egyéb, a forgalmazón illetve a gyártón kívül álló ok miatt bekövetkezett meghibásodás.

Fenti okokból meghibásodott termék javítási költsége a garanciális időn belül is a vevőt terheli.

 

* Nem megfelelő tonernek minősülnek az alábbiak:

 • nem eredeti (for use, third party, kompatibilis),
 • idegen gazdasági területről származó (nem európai gazdasági térségre gyártott),
 • helytelen körülmények között vagy hosszú ideig tárolt,
 • újratöltött,
 • bármilyen módon módosított,
 • nem eredeti RFID vagy hard chip-el rendelkező.

Fenti tulajdonságokkal rendelkező tonerek használata esetén a Forgalmazó a garanciális felelősségét a meghibásodott egységekre kizárja.

Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy vitás esetben a tonert és a developer egységet a gyártó laboratóriumába küldje XRF vizsgálatra a készülékben használt kellékanyag eredetiségének megállapítása céljából.

Vitás esetnek minősül az is, ha a toner gyári szám ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a tonert nem a Forgalmazó helyezte belföldi forgalomba.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a nem megfelelő toner használata két komponensű technológia esetén véglegesen és visszafordíthatatlanul tönkreteszi a developer egysége(ke)t, mely hiba csak az egységek cseréjével, magas költséggel javítható.

Kérjük saját érdekében olvassa el a gyártó tájékoztatóját az eredeti tonerek használatával kapcsolatosan a https://www.globalunion.hu/...... webcímen.

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez a gyártó magyar nyelvű használati útmutatót biztosít, mely a termék dobozában lévő CD-n található, illetve a www.globalunion.hu és a www.kyoceradocumentsolutions.hu oldalak Támogatás/ Letöltések menüpontjában is elérhető. Kérjük a használati útmutatóban foglaltakat saját érdekében maradéktalanul tartsa be, mert készüléke élettartama, minősége csak ebben az esetben biztosított, illetve a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékre garanciát nem vállalunk, illetve a rendeltetésellenes használat a kellék/termékszavatossági felelősségünket is kizárja.

2.5    KÖZPONTI HIBABEJELENTÉS

GLOBAL-UNION Kft.
H-1172 Budapest, Rétifarkas u. 16.
Tel: +36 (1) 273-0100
Fax: +36 (1) 273-0060
Mail: szerviz@globalunion.hu
Web: www.kyoceradocumentsolutions.hu, www.globalunion.hu

2.6    GARANCIÁLIS SZERVIZPONTOK

Amennyiben készüléke érvényes garanciával rendelkezik és meghibásodna, kérjük keresse fel az Önhöz legközelebb eső szerződött garanciális szervizpontot. Felhívjuk figyelmét, hogy garanciális javításra kizárólag a megjelölt szervizpartnerek jogosultak.

Az aktuális garanciális szervizpontok elérhetőségét megtalálja a https://globalunion.hu/szervizpontok weboldalon.

 

A Forgalmazó egyetlen viszonteladója, partnere, képviselője és alkalmazottja sem jogosult a jelen garanciális feltételek módosítására, kibővítésére vagy kiegészítésére.

 

Érvényes: 2019.10.14-től.


Kapcsolódó elemek